„Język polski dla cudzoziemców na przykładzie pracy z uczniami pochodzenia ukraińskiego – sugestie wspomagające”

Opis dobrych praktyk – realnych działań, które można podjąć w ramach edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Autorka: K. Pasławska-Iwanczewska.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano