„Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie” – wskazówki metodyczne

Adresowane do osób nauczających oraz do pedagogów i pedagożek. To zestaw porad, w jaki sposób można poruszyć temat wojny na lekcjach i przy okazji różnych spotkań. Wskazówki można stosować w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku.

Jak rozmawiać o wojnie Wsparcie psychologiczne
Skopiowano