Pomoc humanitarna – materiały z edukacji globalnej

W publikacji znajdują się materiały teoretyczne oraz ćwiczenia, które mają przybliżyć temat pomocy humanitarnej. Można je wykorzystać podczas prowadzenia lekcji przedmiotowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Są przeznaczone do pracy głównie z uczniami i uczennicami szkół ponadgimnazjalnych. Przy poruszanych tematach znajdują się informacje, które treści mogą być wykorzystane do poprowadzenia zajęć wpisujących się w podstawę programową.

Jak rozmawiać o wojnie Wsparcie psychologiczne
Skopiowano