Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Podstawy prawne regulujące prawa dziecka migranckiego

Opracowanie: Sylwia Kilanowska-Męczykowska. Obecność uczniów z doświadczeniem migracji reguluje prawo oświatowe i rozporządzenia MEN. Zbiór linków do tych dokumentów.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Intensywny kurs języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy

Przygotowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dla dyrektorów i nauczycieli w związku z wojną w Ukrainie.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Zaproszenie do współpracy dla nauczycieli

Wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli, czyli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, zapraszają do współpracy nauczycieli i wolontariuszy ze znajomością języka ukraińskiego oraz koordynatorów pomocy Ukrainie w gminach.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
1 sierpnia 2022

Szkoła otwarta na uczniów z doświadczeniem migracji – rekomendacje dla dyrektorów

Prezentacja z warsztatów dla dyrektorów stojących przed trudnym zadaniem zorganizowania szkoły tak, by była ona otwarta na potrzeby nowych uczniów przybywających z zagranicy. Warsztaty odbyły się w ramach konferencji dedykowanej szczególnym potrzebom edukacyjnym uczniów, w tym cudzoziemskich, w Gdańsku w 2020 roku.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
30 lipca 2022

Nowy uczeń w klasie, czyli lekcje wychowawcze

Zbiór linków do materiałów edukacyjnych i przewodników dla nauczycieli dotyczących kompetencji międzykulturowych.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
30 lipca 2022

Solidarni z Ukrainą – migranci

Bezpłatna oferta szkoleniowa i wspomaganie skierowane do konkretnej szkoły/placówki przygotowana przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
17 lipca 2022

Lekcje w języku ukraińskim

Zbiór linków do filmów omawiających wybrane zagadnienia przedmiotowe w języku ukraińskim.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
17 lipca 2022

Padlet „Sieć nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji”

Wirtualna biblioteczka dla osób nauczających. Zawiera m.in. adresy stron internetowych, ciekawe publikacje z zakresu międzykulturowości oraz materiały do wykorzystania w szkołach.
Skopiowano