Nauczanie przedmiotowe

Skopiowano
Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie
21 lutego 2023

My razem! Polsko-ukraińska opowieść o wspólnym dziedzictwie

Projekt ma zbliżać Polaków i Ukraińców w oparciu o wspólną historię. Składa się z 8 tematów przedstawiających wspólnotę losów Polaków i Ukraińców od średniowiecza do początku wieku XIX. Każdy temat omówiony został w formie zwięzłej gawędy dostosowanej do docelowego wieku odbiorców (ok. 10-15 lat). Opowieści wzbogacone zostały ilustracjami w formie komiksów. Gawędy można także odsłuchać w formie podkastów. Do wszystkich tematów przygotowane zostały materiały edukacyjne, składające się z przewodnika dla nauczyciela i karty pracy dla ucznia. Uzupełnienie stanowi Mapa Google, na której zaznaczono i opisano kluczowe miejsca wspólnej historii. Wszystkie materiały zostały przygotowane w wersji polskiej i ukraińskiej.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
21 lutego 2023

Scenariusz Jeden kraj, wiele języków. O wielojęzyczności i wieloetniczności Ukrainy

Scenariusz zajęć uświadamiający dzieciom, że znaczna część mieszkańców Ukrainy w domu nie mówi po ukraińsku lub jest dwujęzyczna. Dowiedzą się z czego to wynika i porozmawiają o innych europejskich krajach wielojęzycznych.
Skopiowano
Centrum Edukacji Obywatelskiej
21 lutego 2023

Scenariusz Ukraiński etnodizajn

Scenariusz zajęć o kulturze ludowej Ukrainy i Polski oraz o tym w jaki sposób można wykorzystać ją współcześnie. Dzieci mają okazję wcielić się w rolę etnodizajnerów.
Skopiowano
Migrant Info Point
27 września 2022

Materiały edukacyjne w języku ukraińskim i rosyjskim

Materiały z biologii, geografii, historii i chemii.
Skopiowano
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
17 lipca 2022

Lekcje w języku ukraińskim

Zbiór linków do filmów omawiających wybrane zagadnienia przedmiotowe w języku ukraińskim.
Skopiowano
Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
17 lipca 2022

„Z polskim na co dzień” – publikacje pomocne w pracy z osobami z doświadczeniem migracji

Materiały przygotowane dla polskich dzieci poza granicami kraju. Mogą być wsparciem również w nauczaniu dzieci imigranckich w Polsce.
Skopiowano
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
17 lipca 2022

„Dawniej to było” – materiały edukacyjne do nauki historii Polski

Pakiet zawiera podręcznik dla osób nauczających i dzieci, poradnik dydaktyczny, filmy, scenariusze lekcji, bazę ilustracji i gry interaktywne.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
17 lipca 2022

Seria „Lektury dostępne”

Multimedialne książki i ćwiczenia do edukacji językowej i polonistycznej. Służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Skopiowano
Pomorska Fundacja Języka Polskiego i Kultury Polskiej Polija
17 lipca 2022

Lektury Pełne Kultury – karty pracy

Streszczenia polskich lektur napisane językiem dostosowanym do możliwości uczniów i uczennic. Karty zawierają też zadania rozwijające umiejętności językowe i sprawdzające wiedzę oraz rozumienie lektury.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
17 lipca 2022

Materiały przedmiotowe w języku angielskim

Abstrakty lekcji i inne materiały na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mogą stanowić znaczącą pomoc edukacyjną dla ukraińskich dzieci i młodzieży oraz dla osób nauczających posługujących się językiem angielskim.
Skopiowano
Squla
3 czerwca 2022

Bezpłatna platforma edukacyjna dla dzieci z Ukrainy

Ma być wsparciem w edukacji dla dzieci i młodzieży, a także dla nauczycielek i nauczycieli. Zawiera materiały edukacyjne z różnych przedmiotów dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych. Z platformy mogą korzystać tylko zalogowane osoby, dostęp jest udzielany po wypełnieniu formularza.
Skopiowano
Learnetic
3 czerwca 2022

Interaktywne podręczniki dla ukraińskich dzieci

Pakiet zawiera podręczniki, ćwiczenia i zadania z różnych przedmiotów dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dostępne są też publikacje adresowane do najmłodszych. Materiały zostały przygotowane tak, aby można było pracować z nimi samodzielnie. Dzięki temu bariera językowa pomiędzy osobą uczącą się a nauczającą przestaje być ograniczeniem. Po wejściu na stronę można zmienić język na ukraiński. Materiały są dostępne także na stronie: www.mcourser.com.
Skopiowano
Mat Ros
3 czerwca 2022

Film o geologii Ukrainy

Historia geologiczna Ukrainy. Materiał do wykorzystania na lekcjach geografii.
Skopiowano