„Drama wzmacnia. Drama w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej”

Publikacja przybliżająca metodę dramy i pokazująca, jak można ją stosować w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej. Zawiera przykładowe scenariusze dramowych warsztatów antydyskryminacyjnych dla uczniów i uczennic.

Materiały edukacyjne dla nauczycieli Webinaria i szkolenia
Skopiowano