„Życie w wielokulturowym środowisku szkolnym: podręcznik dla nauczycielek i nauczycieli”

Zbiór scenariuszy pomocnych w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji. Materiały zostały stworzone i pilotażowo zrealizowane w sześciu krajach europejskich (Słowenii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii i Polsce).

Adaptacja kulturowa Relacje, postawy, zachowania
Skopiowano