Zadania egzaminacyjne w języku ukraińskim

Zadania z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, WOS-u. Zostały opracowane na potrzeby informatorów oraz arkuszy pokazowych i próbnych egzaminów (ósmoklasisty i gimnazjalnego) dla osób z oddziałów/szkół, w których język ukraiński jest nauczany jako język mniejszości narodowej. Są tłumaczeniem na język ukraiński materiałów zamieszczonych w tożsamych dokumentach dla osób polskojęzycznych.

Materiały edukacyjne Nauczanie przedmiotowe
Skopiowano