Materiały edukacyjne do filmu “Superheroes” (reż. Szymon Gonera)

Materiały zatytuowane: "Dlaczego warto obejrzeć z uczniami film „Superheroes”?" zawierają scenariusze lekcji i karty pracy. Dotyczą filmu dokumentalnego na temat wolontariuszy pomagających Ukraińcom podczas wojny.

Edukacja ogólna Materiały edukacyjne
Skopiowano