Razem w klasie 2

Przewodnik skupiony wokół trzech obszarów tematycznych: bariera językowa, stres i zabawa w edukacji. Zawiera wiedzę merytoryczną, pytania do refleksji oraz propozycje aktywności.

Materiały edukacyjne
Skopiowano