Wsparcie psychologiczne dzieci i ich opiekunów z Ukrainy

Wsparcie bezpośrednie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku i Warszawie oraz wsparcie telefoniczne, webinary, materiały edukacyjne i rekomendacje.

Wsparcie psychologiczne
Skopiowano