„Wiem i Działam” to bezpłatny program edukacyjny PAH skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych

Jest to cykl 4 zajęć lekcyjnych, wychowawczych, pozalekcyjnych lub dla klubów wolontariatu. W ramach poszczególnych modułów uczniowie i uczennice rozmawiają, czym jest pomoc humanitarna, dlaczego jest potrzebna i jak można się w nią włączyć. Lekcje są dopasowane do grup wiekowych. Szkoły przystępujące do programu zobowiązują się do organizacji akcji o charakterze świadomościowym (np. wystawy tematycznej w szkole, pokazu filmu z dyskusją) lub zbiórki pieniędzy na działania pomocowe PAH.

Program edukacyjny dla szkół Webinaria i szkolenia
Skopiowano