Serwis „Migracje”

Materiały wspierające pracę z dziećmi i młodzieżą nad tym zagadnieniem. Można tu znaleźć scenariusze zajęć, publikacje i filmy dotyczące m.in. faktów na temat migracji, osobistych doświadczeń i reagowania na uprzedzenia. Większość proponowanych zajęć jest skierowana do klas IV–VIII SP i szkół ponadpodstawowych.

Edukacja ogólna Materiały edukacyjne
Skopiowano