Scenariusze o pokoju, uchodźcach, współpracy i solidarności

Pomysły na zabawy ruchowe, plastyczne i edukacyjne integrujące dzieci polskie i ukraińskie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Materiały edukacyjne
Skopiowano