Rozmawiajmy o uchodźcach. Punkty widzenia. Klub dobrej rozmowy

Materiał zachęcający młodzież do stworzenia w szkole przestrzeni, w której będzie można otwarcie i merytorycznie wymieniać myśli o uchodźstwie. Poradnik przedstawia możliwości, jakie daje Klub dobrej rozmowy, i pokazuje, jak go stworzyć.

Edukacja ogólna Materiały edukacyjne
Skopiowano