Razem odkrywamy żydowską historię i kulturę – projekt dla uczniów i uczennic z Ukrainy i z Polski

Projekt jest okazją do integracji ukraińskich lub polsko-ukraińskich grup uczniowskich i poznania kultury żydowskiej. Uczniowie i uczennice w wieku 12–19 lat mogą uczestniczyć w wyjeździe do jednej z trzech instytucji zajmujących się historią i kulturą żydowską: Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, Bramy Grodzkiej w Lublinie lub Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zgłoszenia do projektu trwają do 5 grudnia.

Materiały edukacyjne
Skopiowano