Materiały z projektu „Po pierwsze tolerancja”

Nagrania na YouTube z warsztatów dla dzieci migranckich „Po pierwsze tolerancja”. Dzieci i rodzice z doświadczeniem migracji opowiadają i odgrywają scenki na temat trudności, z jakimi mierzą się dzieci z innych krajów w Polsce, o wyzwaniach dla nauczycieli, różnych perspektywach, potrzebach dzieci, barierze językowej etc.

Adaptacja kulturowa Relacje, postawy, zachowania
Skopiowano