Lektury Pełne Kultury – karty pracy

Streszczenia polskich lektur napisane językiem dostosowanym do możliwości uczniów i uczennic. Karty zawierają też zadania rozwijające umiejętności językowe i sprawdzające wiedzę oraz rozumienie lektury.

Materiały edukacyjne Nauczanie przedmiotowe
Skopiowano