Jak przeciwdziałać traumie

Artykuł Marty Andrzejewskiej-Ratajczak "Psychologiczna pierwsza pomoc w kryzysie".

Trauma wojenna Wsparcie psychologiczne
Skopiowano