Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
30 lipca 2022

„Przygody Innego. Bajki międzykulturowe na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich”

Program edukacyjny wspierający proces przygotowania dzieci w wieku 6–9 lat do spotkania z Obcym/Innym i tym samym integracji dzieci cudzoziemskich, które mieszkają w Polsce.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
30 lipca 2022

Kompetencje międzykulturowe

Materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych pod redakcją Marzeny Rafalskiej
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
18 lipca 2022

Materiały do nauczania języka polskiego

Bezpłatne podręczniki, zeszyty ćwiczeń i materiały na temat nauczania języka polskiego jako drugiego.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
17 lipca 2022

Seria „Lektury dostępne”

Multimedialne książki i ćwiczenia do edukacji językowej i polonistycznej. Służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
17 lipca 2022

Bezpłatne materiały do pracy w oddziałach przygotowawczych

Materiały MEiN oraz linki do bezpłatnych podręczników i innych zasobów edukacyjnych wspierających osoby nauczające.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
17 lipca 2022

Materiały przedmiotowe w języku angielskim

Abstrakty lekcji i inne materiały na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mogą stanowić znaczącą pomoc edukacyjną dla ukraińskich dzieci i młodzieży oraz dla osób nauczających posługujących się językiem angielskim.
Skopiowano
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
3 czerwca 2022

Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zbiór bezpłatnych materiałów dostępnych online: prezentacje, opisy, zdjęcia, materiały wideo, testy i zadania do wypełnienia. Zasoby są zgodne z podstawą programową i adresowane zarówno do osób uczących się, jak i nauczających. Obejmują treści ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Materiały są udostępnione na licencji Creative Commons, co oznacza zgodę na korzystanie z nich i ich przetwarzanie (np. tworzenie autorskich wersji).
Skopiowano