Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
18 października 2022

Warszawa: bezpłatne szkolenia online – nauczanie języka polskiego jako języka obcego

24-godzinne szkolenie online adresowane do warszawskich nauczycielek i nauczycieli planujących nauczanie języka polskiego jako obcego.
Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
1 sierpnia 2022

Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów

Publikacja z 2011 roku, zawierająca m.in. przykładowe procedury przyjęcia ucznia, diagnozę i monitorowanie postępów, przygotowanie klasy i szkoły, dobre praktyki i przykładowe lekcje języka polskiego jako obcego.
Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
30 lipca 2022

„Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi”

Poradnik z 2010 roku zawiera kwestie dostosowania treści, oceniania, przykładowe scenariusze lekcji wychowawczych, przykłady dobrych praktyk i przykładowe karty informacyjne (dokumentacja szkolna).
Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
18 lipca 2022

Pakiet edukacyjny „Ku wielokulturowej szkole w Polsce”

Publikacja zawiera programy nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (przed reformą) wraz z opisem założeń dydaktycznych. Można tu również znaleźć propozycję procedury przyjęcia do szkoły dziecka cudzoziemskiego oraz praktyczne porady dotyczące diagnozy poziomu językowego.
Skopiowano
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
6 czerwca 2022

„Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie” – wskazówki metodyczne

Adresowane do osób nauczających oraz do pedagogów i pedagożek. To zestaw porad, w jaki sposób można poruszyć temat wojny na lekcjach i przy okazji różnych spotkań. Wskazówki można stosować w pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku.
Skopiowano