Polska Akcja Humanitarna

Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
31 lipca 2022

Pomocnik „Reagowanie na dyskryminujące słowa”

Publikacja przeznaczona dla nauczycieli i edukatorów jako pomoc w reagowaniu na trudne sytuacje podczas moderacji dyskusji związanych z edukacją globalną.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
31 lipca 2022

Bazgrolnik „Świat i ja”

Zadania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, skoncentrowane na zmianie stereotypowego myślenia o problemach świata, kształtowaniu postawy sprawiedliwości i solidarności oraz promowaniu takie wartości, jak odpowiedzialność, szacunek i otwartość.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
28 lipca 2022

Sytuacja uchodźców w Polsce i na świecie

Poradnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Scenariusze zajęć na temat uchodźctwa.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
6 czerwca 2022

Pomoc humanitarna – materiały z edukacji globalnej

W publikacji znajdują się materiały teoretyczne oraz ćwiczenia, które mają przybliżyć temat pomocy humanitarnej. Można je wykorzystać podczas prowadzenia lekcji przedmiotowych oraz zajęć pozalekcyjnych. Są przeznaczone do pracy głównie z uczniami i uczennicami szkół ponadgimnazjalnych. Przy poruszanych tematach znajdują się informacje, które treści mogą być wykorzystane do poprowadzenia zajęć wpisujących się w podstawę programową.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
6 czerwca 2022

Publikacja plakatowa „Wojna i pokój”

Plakaty przygotowane z myślą o szkolnych korytarzach. W zestawie znajdują się 4 plakaty z kodami QR kierującymi do ciekawych źródeł oraz 2 zachęcające do autorefleksji i wspólnego lub samodzielnego zgłębiania tematu.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
6 czerwca 2022

Ćwiczenia dla najmłodszych poruszające temat wojny i uchodźstwa

Zestaw ćwiczeń i materiałów dla przedszkolaków i dzieci z młodszych klas SP. Można w nim znaleźć proste i kolorowe zadania dla uczniów i uczennic wraz z propozycjami omówienia.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
3 czerwca 2022

Animacja edukacyjna dla dzieci pt. „Sztuka pomagania” wraz z kartami pracy

Animacja to wprowadzenie w kwestię kryzysów humanitarnych i pomocy. Została stworzona z myślą o osobach w wieku 10–16 lat, ale sprawdza się w każdej grupie wiekowej. Można ją używać w całości lub wybrać fragmenty. Pod filmem zostały udostępnione karty do dyskusji dla różnych grup wiekowych, także dla dzieci, które mają 7–10 lat.
Skopiowano
Polska Akcja Humanitarna
3 czerwca 2022

„Wiem i Działam” to bezpłatny program edukacyjny PAH skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek wychowawczo-oświatowych

Jest to cykl 4 zajęć lekcyjnych, wychowawczych, pozalekcyjnych lub dla klubów wolontariatu. W ramach poszczególnych modułów uczniowie i uczennice rozmawiają, czym jest pomoc humanitarna, dlaczego jest potrzebna i jak można się w nią włączyć. Lekcje są dopasowane do grup wiekowych. Szkoły przystępujące do programu zobowiązują się do organizacji akcji o charakterze świadomościowym (np. wystawy tematycznej w szkole, pokazu filmu z dyskusją) lub zbiórki pieniędzy na działania pomocowe PAH.
Skopiowano