Ośrodek Rozwoju Edukacji

Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
17 lutego 2023

„Zbiór zadań z języka polskiego jako języka edukacji szkolnej dla uczniów z doświadczeniem migracji” autorstwa dr Katarzyny Beaty Jędryki

Można w nim znaleźć inspirujące ćwiczenia uwzględniające treści edukacyjne ujęte w podstawach programowych szkoły podstawowej z języka polskiego, historii, przyrody, geografii oraz biologii. Każde zadanie opatrzono komentarzem metodycznym.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
5 stycznia 2023

Publikacja „Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów”

Materiał porusza problematykę edukacji dzieci i młodzieży o innym pochodzeniu niż polskie, osób z doświadczeniem migracyjnym oraz przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości narodowych i etnicznych. Omawia adaptację kulturową, rozwiązania prawne i praktyczne rozwiązania w codziennej pracy z grupą wielokulturową.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
30 lipca 2022

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów z Ukrainy. Jak na nie odpowiadać?

Materiał informacyjny Ośrodka Rozwoju Edukacji (20 stron), opracowany przez Jolantę Rafał-Łuniewską, zawierający najważnejsze zmian w prawie oświatowym, ofertę szkoleniową ORE i propozycje działań, które mogą podjąć nauczyciele w pracy z uczniami z Ukrainy.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
28 lipca 2022

„Język polski dla cudzoziemców na przykładzie pracy z uczniami pochodzenia ukraińskiego – sugestie wspomagające”

Opis dobrych praktyk – realnych działań, które można podjąć w ramach edukacji dzieci z doświadczeniem migracji. Autorka: K. Pasławska-Iwanczewska.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
18 lipca 2022

Zbiór zadań z języka polskiego dla osób z doświadczeniem migracji

Ćwiczenia do wykorzystania w oddziałach przygotowawczych oraz podczas zajęć z języka polskiego jako obcego. Poza kompetencjami językowymi rozwijają też wiedzę ogólną młodych osób z doświadczeniem migracji. Każde zadanie zostało opatrzone komentarzem metodycznym. Propozycje mogą służyć zarówno jako gotowe rozwiązania, jak i inspiracje do tworzenia własnych ćwiczeń. Autorka: B.K. Jędryka.
Skopiowano
Ośrodek Rozwoju Edukacji
3 czerwca 2022

Wielokulturowość w szkole. Materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji

Przewodnik dla osób nauczacjących oraz materiały dydaktyczne. Opisane działania i metody pracy koncentrują się m.in. na podniesieniu poziomu znajomości języka polskiego jako języka edukacji szkolnej oraz poprawie jakości pracy nauczycielskiej. W skład pakietu wchodzą narzędzia oraz materiały metodyczne do wykorzystania w klasach przygotowawczych. Dostępne są też przykłady działań, rekomendacje oraz wyniki projektów badawczych związanych z edukacją wobec wyzwań migracyjnych i edukacją międzykulturową. Część materiałów odnosi się do pracy asystentów i asystentek kulturowych oraz do roli nauczycielskiej we wspieraniu dzieci. Całość jest uzupełniona przykładami działań oraz literaturą związaną z obszarem wielokulturowości i wielojęzyczności.
Skopiowano