Fundacja EMIC

Skopiowano
Fundacja EMIC
3 stycznia 2023

Bydgoszcz: Punkt informacyjno-doradczy

Udziela różnego typu informacji, porad prawnych, wsparcia psychologicznego, pomocy w szukaniu pracy etc.
Skopiowano
Fundacja EMIC
3 stycznia 2023

Toruń: Punkt informacyjno-doradczy

Udziela różnego typu informacji, porad prawnych, wsparcia psychologicznego, pomocy w szukaniu pracy etc.
Skopiowano
Fundacja EMIC
1 sierpnia 2022

Szkolny system integracji, czyli dobre praktyki pracy w środowisku zróżnicowanym pod względem kraju pochodzenia

Zestaw gotowych narzędzi oraz pomysłów do wykorzystania, podzielony na etapy zgodnie z chronologią roku szkolnego. Zestaw powstał na podstawie długoletnich doświadczeń kilku szkół podstawowych i stanowi element publikacji „Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach” (str. 337–395).
Skopiowano
Fundacja EMIC
1 sierpnia 2022

„Dziecko cudzoziemskie w polskiej szkole. Szanse, wyzwania, refleksje”

Rekomendacje szkół opracowane w ramach seminarium przeprowadzonego w 2018 roku.
Skopiowano
Fundacja EMIC
18 lipca 2022

Materiały edukacyjne na temat migracji i wielokulturowości dla szkół podstawowych

Zestaw publikacji zawiera scenariusze zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projektów uczniowskich i gier integracyjnych. W pakiecie są też rekomendacje dla szkół i program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego.
Skopiowano
Fundacja EMIC
3 czerwca 2022

Programy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dla klas IV–VI i VII–VIII

Publikacja zawiera 2 programy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego przeznaczone do wykorzystania w oddziałach przygotowawczych. Materiał można modyfikować i dostosowywać do potrzeb grupy. Program obejmuje słownictwo oraz podstawy gramatyki języka polskiego – zagadnienia z poziomów A1 i A2.
Skopiowano