Punkty kompleksowego wsparcia uchodźców

Skopiowano
Caritas Polska
12 kwietnia 2023

Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom – placówki Caritas w całej Polsce

Spis lokalizacji, danych kontaktowych wraz z informacjami jakiego rodzaju pomocy udzielają konkretne punkty.
Skopiowano
UNICEF
12 kwietnia 2023

Lublin: Centrum „Spilno” UNICEF

Działa w Hali Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8, tel. 730 248 836. Wspiera i integruje dzieci i młodzież z Ukrainy.
Skopiowano
UNICEF
12 kwietnia 2023

Poznań: Centrum „Spilno” UNICEF

Działa przy ul. Bukowskiej 27/29, tel. 536 414 912. Prowadzi zajęcia integracyjne dla dzieci i naukę języka polskiego. Udostępnia przestrzeń organizacjom pozarządowym, organizuje doradztwo zawodowe.
Skopiowano
UNICEF
12 kwietnia 2023

Łódź: Centrum „Spilno” UNICEF

Działa przy ul. Juliana Tuwima 17A, tel. 786 085 955. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne, oferuje doradztwo prawne, wsparcie psychologiczne i naukę języka polskiego.
Skopiowano
UNICEF
12 kwietnia 2023

Białystok: Centrum Spilno UNICEF

Działa w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3. Jest miejscem spędzania wolnego czasu, odpoczynku, zabawy dzieci. Prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, naukę języka polskiego, oferuje porady prawnika lub psychologa.
Skopiowano
Łódzkie Centrum Wielokulturowe
9 lutego 2023

Łódź: Punkt Informacji dla Cudzoziemców

Można skorzystać z bezpłatnych porad asystentek kulturowych, prawników i prawniczek, psychologów i psycholożek oraz doradców i doradczyń zawodowych, którzy mówią w pięciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Centrum oferuje również kursy językowe dla dorosłych i dzieci oraz zajęcia animacyjno-integrujące, warsztaty, spacery miejskie, działania antydyskryminacyjne i różnorakie spotkania. Mieści się przy al. Kościuszki 48, lok. 1, 90-427 Łódź tel: 722 25 28 28; mail: info@koperpomaga.org
Skopiowano
UNHCR
9 lutego 2023

Wrocław: Miejsce Otwarte. Centrum Integracji Międzykulturowej

Mieści się przy ul. Braniborskiej 40 we Wrocławiu (dawniej Blue Dot). Świadczy pomoc prawną i psychologiczną, zapewnia bezpieczną przestrzeń, miejsce zabaw i aktywności dla dzieci i młodzieży. Podczas porad i konsultacji dzieci zostawić można w Kids Corner. Prowadzi lekcje języka polskiego, warsztaty artystyczne, klubik seniorek i seniorów, spotkania informacyjne, edukacyjne, warsztaty, szkolenia, konsultacje dotyczące uzyskania opieki medycznej w Polsce, doradztwo w sprawach pracy.
Skopiowano
Portal Edukacyjny Krakow.pl
9 lutego 2023

Kraków: Pomoc Ukrainie – różne formy pomocy w mieście.

Zebrane różnorodne punkty pomocy uchodźcom w Krakowie. Zajmujące się m.in. organizacją noclegu, pracy, edukacji; pomocą prawną, psychologiczną i materialną; infolinie i pukty kompleksowego wsparcia.
Skopiowano
Fundacja Ukraina
9 lutego 2023

Wrocław: Centrum Wsparcia Uchodźców

Działa przy ul. Piłsudskiego 105 od 7.00-23.00. Pracują w nim animatorki w kąciku dla dzieci, psycholożka wspierająca wszystkich potrzebujących, tłumacze posługujący się językiem ukrainśkim, rosyjskim i polskim. Działa na jego terenie Punkt Informacji i Konsultacji Zawodowej oraz stanowisko Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW), którego podstawowym obowiązkiem jest zakwaterowanie osób uchodźczych na terenie województwa. Od poniedziałku do piątku konsultacji udzielają pracownicy Instytutu Praw Migrantów przy Fundacji Ukraina, a we wtorki i czwartki swoje usługi świadczą radcy prawni z Okręgowej Izby Prawnej.
Skopiowano
Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz
9 lutego 2023

Kraków: Punkt wsparcia dla Ukraińców

Uzyskać można bezpłatne informacje o legalizacji pobytu, życiu w Polsce i Krakowie, załatwianiu spraw urzędowych, spawach związanych z pracą etc. W trudnych przypadkach angażowani są prawnicy i psychologowie. Punkt działa przy ul. Karmelickiej 34/100.
Skopiowano
Urząd Miasta Warszawy
3 stycznia 2023

Warszawa: Centrum Edukacji i Rozwoju

Placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Oferuje 120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczniowie i uczennice z Ukrainy mogą liczyć także na zajęcia wyrównawcze i korepetycje z ukraińskich podstaw programowych. Działa tam też edukacyjny punkt informacyjny.
Skopiowano
Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie
3 stycznia 2023

Lublin: Community Center – punkt informacyjny dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy

Pod nr tel.: +48 533 391 569 (+ *9) prowadzi infolinię w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i angielskim. Organizuje bezpłatną pomoc prawną, wsparcie psychologiczne i punkt porad socjalnych. Zapewnia: tłumaczenie dokumentów, asystę tłumacza lub tłumaczki przy załatwianiu spraw urzędowych, medycznych etc. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00.
Skopiowano
Fundacja EMIC
3 stycznia 2023

Bydgoszcz: Punkt informacyjno-doradczy

Udziela różnego typu informacji, porad prawnych, wsparcia psychologicznego, pomocy w szukaniu pracy etc.
Skopiowano
Fundacja EMIC
3 stycznia 2023

Toruń: Punkt informacyjno-doradczy

Udziela różnego typu informacji, porad prawnych, wsparcia psychologicznego, pomocy w szukaniu pracy etc.
Skopiowano