„Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi”

Poradnik z 2010 roku zawiera kwestie dostosowania treści, oceniania, przykładowe scenariusze lekcji wychowawczych, przykłady dobrych praktyk i przykładowe karty informacyjne (dokumentacja szkolna).

Adaptacja kulturowa Integracja
Skopiowano