Bazgrolnik „Świat i ja”

Zadania dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, skoncentrowane na zmianie stereotypowego myślenia o problemach świata, kształtowaniu postawy sprawiedliwości i solidarności oraz promowaniu takie wartości, jak odpowiedzialność, szacunek i otwartość.

Adaptacja kulturowa Relacje, postawy, zachowania
Skopiowano