Skopiowano
9 lutego 2023

Jak przeciwdziałać traumie

Artykuł Marty Andrzejewskiej-Ratajczak "Psychologiczna pierwsza pomoc w kryzysie".
Skopiowano
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
9 lutego 2023

Ochrona dzieci bez opieki z Ukrainy w Polsce

Postulaty międzysektorowej grupy uczestników seminarium, które miało miejsce 8 grudnia 2022 r.
Skopiowano
Fundacja Edukacja dla Demokracji
9 lutego 2023

Otwarty konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych (wnioski przyjmowane do 28.02.2023):

Konkurs dotyczy następujących obszarów: wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce; poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie; wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce; wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie; przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce; przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.
Skopiowano
Łódzkie Centrum Wielokulturowe
9 lutego 2023

Łódź: Punkt Informacji dla Cudzoziemców

Można skorzystać z bezpłatnych porad asystentek kulturowych, prawników i prawniczek, psychologów i psycholożek oraz doradców i doradczyń zawodowych, którzy mówią w pięciu językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Centrum oferuje również kursy językowe dla dorosłych i dzieci oraz zajęcia animacyjno-integrujące, warsztaty, spacery miejskie, działania antydyskryminacyjne i różnorakie spotkania. Mieści się przy al. Kościuszki 48, lok. 1, 90-427 Łódź tel: 722 25 28 28; mail: info@koperpomaga.org
Skopiowano
UNHCR
9 lutego 2023

Wrocław: Miejsce Otwarte. Centrum Integracji Międzykulturowej

Mieści się przy ul. Braniborskiej 40 we Wrocławiu (dawniej Blue Dot). Świadczy pomoc prawną i psychologiczną, zapewnia bezpieczną przestrzeń, miejsce zabaw i aktywności dla dzieci i młodzieży. Podczas porad i konsultacji dzieci zostawić można w Kids Corner. Prowadzi lekcje języka polskiego, warsztaty artystyczne, klubik seniorek i seniorów, spotkania informacyjne, edukacyjne, warsztaty, szkolenia, konsultacje dotyczące uzyskania opieki medycznej w Polsce, doradztwo w sprawach pracy.
Skopiowano
Portal Edukacyjny Krakow.pl
9 lutego 2023

Kraków: Pomoc Ukrainie – różne formy pomocy w mieście.

Zebrane różnorodne punkty pomocy uchodźcom w Krakowie. Zajmujące się m.in. organizacją noclegu, pracy, edukacji; pomocą prawną, psychologiczną i materialną; infolinie i pukty kompleksowego wsparcia.
Skopiowano
Fundacja Ukraina
9 lutego 2023

Wrocław: Centrum Wsparcia Uchodźców

Działa przy ul. Piłsudskiego 105 od 7.00-23.00. Pracują w nim animatorki w kąciku dla dzieci, psycholożka wspierająca wszystkich potrzebujących, tłumacze posługujący się językiem ukrainśkim, rosyjskim i polskim. Działa na jego terenie Punkt Informacji i Konsultacji Zawodowej oraz stanowisko Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW), którego podstawowym obowiązkiem jest zakwaterowanie osób uchodźczych na terenie województwa. Od poniedziałku do piątku konsultacji udzielają pracownicy Instytutu Praw Migrantów przy Fundacji Ukraina, a we wtorki i czwartki swoje usługi świadczą radcy prawni z Okręgowej Izby Prawnej.
Skopiowano
Klub Ukraiński w Krakowie - Fundacja Zustricz
9 lutego 2023

Kraków: Punkt wsparcia dla Ukraińców

Uzyskać można bezpłatne informacje o legalizacji pobytu, życiu w Polsce i Krakowie, załatwianiu spraw urzędowych, spawach związanych z pracą etc. W trudnych przypadkach angażowani są prawnicy i psychologowie. Punkt działa przy ul. Karmelickiej 34/100.
Skopiowano
Amnesty International
7 lutego 2023

Raport Amnesty International

Problemy i propozycje rozwiązań związane z sytuacją uczniów i uczennic z Ukrainy w Polsce na podstawie 4 miesięcznego monitoringu.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Lekcje przeciw polaryzacji”. Dwa scenariusze zajęć na temat społecznej polaryzacji poglądów

Scenariusz „Wyjdź poza czarno-biały świat" świetnie sprawdzi się w młodszych klasach, a „Między TAK i NIE” w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Solidarność. Podaj dalej!” Program europejski Edukacja – równość – różnorodność

Publikacje zawierają m.in. scenariusze zajęć z analizy obrazu (zdjęcia wybitnych europejskich fotografów i fotografek), propozycje warsztatów pisarskich oraz ćwiczenia uczące wrażliwości i kompetencji międzykulturowych. Znajdziecie tu również omówienie ważnych tematów z życia społecznego i wyzwań współczesnego świata.
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Od konfliktu do porozumienia, czyli jak rozmawiać, kiedy mamy różne perspektywy”

Materiał prezentuje cztery kroki do porozumienia i zachęca do przeprowadzenia na lekcji ćwiczenia bazującego na metodzie porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication).
Skopiowano
Fundacja Szkoła z Klasą
5 stycznia 2023

„Świat widziany wieloma oczami, czyli od empatii do tolerancji”

Scenariusze lekcji dla klas V–VIII szkół podstawowych oraz dla szkół ponadpodstawowych. Pozwalają doświadczyć empatycznego patrzenia na ludzi. Dzięki temu rozwijają w uczniach i uczennicach umiejętność budowania porozumienia z osobami o odmiennych poglądach, pochodzeniu etnicznym czy doświadczeniu życiowym.
Skopiowano