Przyjęcie dzieci-uchodźców do Twojej szkoły. Pomoc pedagogiczna

W publikacji znajdują się przykłady działań podejmowanych w Wielkiej Brytanii na rzecz włączenia uchodźców i uchodźczyń do społeczności szkolnych poprzez tworzenie odpowiedniego klimatu.

Asystenci kulturowi
Skopiowano