Materiały edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej

Materiały w atrakcyjny sposób wprowadzają w tematykę wielokulturowości i zachęcają do przyjrzenia się różnorodności kulturowej z perspektywy dziecka.

Asystenci kulturowi
Skopiowano