Otwarty konkurs ofert – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych. Termin składania ofert w wersji elektronicznej to 27 marca 2024r., w formie papierowej - 28 marca. W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wypoczynku letniego dla polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz państw Azji Środkowej, w tym m.in.: doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznawanie dziedzictwa Małopolski. Wypoczynek letni powinien zostać zorganizowany na terenie Województwa Małopolskiego. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Finansowanie
Skopiowano