Otwarty konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych (wnioski przyjmowane do 28.02.2023):

Konkurs dotyczy następujących obszarów: wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce; poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie; wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce; wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie; przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce; przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Finansowanie
Skopiowano