Finansowanie

Skopiowano
11 marca 2024

Otwarty konkurs ofert – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych. Termin składania ofert w wersji elektronicznej to 27 marca 2024r., w formie papierowej - 28 marca. W ramach Konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wypoczynku letniego dla polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz państw Azji Środkowej, w tym m.in.: doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznawanie dziedzictwa Małopolski. Wypoczynek letni powinien zostać zorganizowany na terenie Województwa Małopolskiego. Zlecenie w/w zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Skopiowano
Portal Oświatowy
5 marca 2024
Skopiowano
Kuratorium Oświaty w Warszawie
23 czerwca 2023

Pismo o zapewnienie podręczników dla uczniów z Ukrainy

Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie dostępny jest wniosek dla szkół w sprawie dotacji na podręczniki dla uczniów z Ukrainy na rok szkolny 2023/2024.
Skopiowano
Fundacja Edukacja dla Demokracji
9 lutego 2023

Otwarty konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych (wnioski przyjmowane do 28.02.2023):

Konkurs dotyczy następujących obszarów: wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce; poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie; wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce; wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie; przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce; przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.
Skopiowano
Internationaler Bund Polska
7 listopada 2022

Kraków Wspólnie – finansowanie dodatkowych darmowych miejsc w krakowskich przedszkolach

Miejsca dla dzieci, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24.02.2022 r. Przyjmowane są zgłoszenia przedszkoli do programu.
Skopiowano
Fundacja im. Stefana Batorego
7 listopada 2022

Fundusz Solidarności z Ukrainą

Fundusz oferuje wsparcie finansowe organizacjom społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Wsparcie z Funduszu otrzymać mogą zaproszone imiennie organizacje społeczne, które angażują się w niesienie pomocy uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy.
Skopiowano