Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie i mediacja

W ramach bezpłatnej pomocy prawnej można zapisać się na konsultacje również w języku ukraińskim.

Pomoc prawna Wsparcie prawne osób i dzieci uchodźczych
Skopiowano