Bieżące informacje w języku ukraińskim o zmianach w prawie polskim i ukraińskim na profilu facebookowym i instagramowym

Informacje zamieszcza Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego w Warszawie Fundacji HumanDoc na Facebooku i Instagramie (https://tiny.pl/wl2wp)

Pomoc prawna Wsparcie prawne osób i dzieci uchodźczych
Skopiowano