Kraków: bezpłatne porady prawne

Fundacja ZUSTRICZ w ramach projektu „IDZ – informuj, działaj, zrozum” zaprasza wszystkich potrzebujących pomocy Ukraińców na bezpłatne indywidualne konsultacje prawne.

Pomoc prawna Wsparcie prawne osób i dzieci uchodźczych
Skopiowano