Lublin: Community Center – punkt informacyjny dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy

Pod nr tel.: +48 533 391 569 (+ *9) prowadzi infolinię w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i angielskim. Organizuje bezpłatną pomoc prawną, wsparcie psychologiczne i punkt porad socjalnych. Zapewnia: tłumaczenie dokumentów, asystę tłumacza lub tłumaczki przy załatwianiu spraw urzędowych, medycznych etc. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00.

Punkty kompleksowego wsparcia uchodźców
Skopiowano