Wrocław: Centrum Wsparcia Uchodźców

Działa przy ul. Piłsudskiego 105 od 7.00-23.00. Pracują w nim animatorki w kąciku dla dzieci, psycholożka wspierająca wszystkich potrzebujących, tłumacze posługujący się językiem ukrainśkim, rosyjskim i polskim. Działa na jego terenie Punkt Informacji i Konsultacji Zawodowej oraz stanowisko Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW), którego podstawowym obowiązkiem jest zakwaterowanie osób uchodźczych na terenie województwa. Od poniedziałku do piątku konsultacji udzielają pracownicy Instytutu Praw Migrantów przy Fundacji Ukraina, a we wtorki i czwartki swoje usługi świadczą radcy prawni z Okręgowej Izby Prawnej.

Punkty kompleksowego wsparcia uchodźców
Skopiowano