Migrant Info Point

Skopiowano
Migrant Info Point
26 września 2023

Bezpłatne materiały do wspierania integracji oraz nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego

Konferencja online prezentująca działania na rzecz wsparcia procesu integracji migrantów i pozostałych mieszkańców.
Skopiowano
Migrant Info Point
27 września 2022

Materiały edukacyjne w języku ukraińskim i rosyjskim

Materiały z biologii, geografii, historii i chemii.
Skopiowano
Migrant Info Point
31 lipca 2022

Materiały z projektu „Po pierwsze tolerancja”

Nagrania na YouTube z warsztatów dla dzieci migranckich „Po pierwsze tolerancja”. Dzieci i rodzice z doświadczeniem migracji opowiadają i odgrywają scenki na temat trudności, z jakimi mierzą się dzieci z innych krajów w Polsce, o wyzwaniach dla nauczycieli, różnych perspektywach, potrzebach dzieci, barierze językowej etc.
Skopiowano
Migrant Info Point
30 lipca 2022

Materiały do nauki języka polskiego dla dorosłych i młodzieży

Materiały opracowane w ramach projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji”, przygotowane w dwóch wiariantach: dla młodzieży i dorosłych, w podziale na poziomy kompetencji językowej, tematycznie dotyczące praw człowieka i regulacji antydyskryminacyjnych, ale też regionu.
Skopiowano
Migrant Info Point
3 czerwca 2022

Zestawy gier i zabaw integracyjnych, które pomogą zwłaszcza na wczesnym etapie tworzenia grupy

Jeden z zestawów zawiera aktywności niewymagające znajomości języka, z drugiego można korzystać, kiedy dzieci znają już pierwsze słowa – pomoże to w ich utrwaleniu.
Skopiowano
Migrant Info Point
3 czerwca 2022

„Poznaniacy i Poznanianki – poznaj ich!”

Materiały do nauki języka skupione wokół 7 osób związanych ze stolicą Wielkopolski. W ciekawy sposób łączą treści językowe z historią i zachęcają do odkrywania fascynujących biografii. Są skierowane do starszych uczniów i uczennic (klasy VII–VIII i szkoła ponadpodstawowa) znających polski na poziomie A2–B1.
Skopiowano
Migrant Info Point
3 czerwca 2022

Karty pracy „Witaj w Poznaniu!”

Karty przeznaczone do nauki języka polskiego jako obcego. Zawierają podstawowe słownictwo i gramatykę, a jednocześnie nawiązują do kultury poznańskiej i ciekawych miejsc w tym mieście. Karty są dwustronne i przeznaczone do pracy z dziećmi z klas I–III i IV–VIII.
Skopiowano