Katalyst Education

Skopiowano
Katalyst Education
1 sierpnia 2022

PowerED: Jak przeciwdziałać wykluczeniu

Rekomendacje dla samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, jak w granicach obecnego prawa pomagać szkołom wspierać wszystkich uczniów.
Skopiowano
Katalyst Education
3 czerwca 2022

Filmy edukacyjne z ukraińskimi napisami

Krótkie filmy dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treści dotyczą matematyki, fizyki, chemii i biologii. Do filmów zostały dodane ukraińskie napisy.
Skopiowano