Centrum Wielokulturowe w Warszawie

Oferuje osobom z doświadczeniem migracyjnym bezpłatne poradnictwo prawne i zawodowe, wsparcie psychologiczne, pomoc przy uzyskiwaniu dokumentów oraz naukę języka polskiego. Organizuje lekcje wielokulturowe, warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży, różnego typu spotkania, a także udostępnia przestrzeń i udziela wsparcia logistycznego przy organizacji wydarzeń wielokulturowych organizacjom pożytku publicznego.

Punkty kompleksowego wsparcia uchodźców
Skopiowano