Zbiór raportów dotyczących edukacji dzieci uchodźczych

Publikacje opisują dotychczasowe doświadczenia związane z kształceniem dzieci z doświadczeniem migracji. Wśród podejmowanych tematów są m.in. konflikty w szkołach, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, nauka języka polskiego.

Standardy
Skopiowano