Wsparcie dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Polsce

Projekt wspiera dzieci i młodzież uchodźczą z Ukrainy w procesie uczenia się w szkole oraz w integracji z polskim społeczeństwem. Dzięki kompleksowemu podejściu, wspierane są zarówno same dzieci i młodzież, jak i ich otoczenie – nauczyciele, społeczność szkolna i rodzice – w celu zapewnienia młodym ludziom szybkiej asymilacji i trwałych perspektyw na przyszłość. Projekt obejmuje szkolenia online oraz konsultacje psychologiczne dla nauczycieli oraz zajęcia i wyjazdy dla uczniów.

Standardy
Skopiowano