Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poza zasadami przyjmowania osób cudzoziemskich do szkół znalazły się w nim także informacje na temat wsparcia Młodych ludzi w nauce oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Standardy
Skopiowano