Wyciąg z rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Lekcje języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego, zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, liczba uczniów w oddziałach/ grupach, oddziały przygotowawcze.

Q&A
Skopiowano