Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad pochodzącymi z Ukrainy dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dyrekcji polskich jednostek systemu oświaty.

Standardy
Skopiowano