Ukraiński w kontaktach z dziećmi – podstawowe zwroty

Lista zwrotów, które mogą być potrzebne podczas pracy z dziećmi. Poza tłumaczeniem przy każdym zdaniu jest zapis wymowy.

Nauka języka Nauka języka ukraińskiego
Skopiowano