Ukraina w edukacji – podstawy języka ukraińskiego

4 lekcje wideo z nauczycielkami z Ukrainy pomagające zrozumieć alfabet i podstawowe zwroty.

Nauka języka ukraińskiego
Skopiowano