Sulejówek pod Warszawą: bezpłatna oferta zwiedzania wystawy i warsztatów rodzinnych

Obywatele i obywatelki Ukrainy mogą skorzystać z bezpłatnego biletu na wystawę stałą i warsztaty rodzinne. W muzeum można się zapoznać z postacią Józefa Piłsudskiego na tle historycznym, kulturowym i społecznym.

Galerie i muzea Zajęcia pozaszkolne
Skopiowano