Noc muzeów: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Ukraina. Pod innym niebem

Wystawa przedstawia prace ukraińskich artystów, będące ich reakcją na rosyjską agresję. Oprowadzanie w języku ukraińskim z tłumaczeniem na język polski.

Galerie i muzea Zajęcia pozaszkolne
Skopiowano